Akkrediterings-søknadsskjema finner du HER
Fristen for å søke er 05/07/2017

 

Det er fotorestriksjoner på området. Akkrediterte pressefotografer får informasjon om hva de må forholde seg til. Fyll inn søknadskjema og skriv en kort begrunnelse for hvorfor du søker om akkreditering i infofeltet.

 

Festivalen vil kun behandle pressesøknader fra frilansere som kan dokumentere gitte oppdrag fra medier/publiseringsplan.

Presse som søker og får innvilget  akkreditering må i ettertid sende/dokumentere dekningen av festivalen.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er lov til å ta bilder fra omådet innenfor scenebarikader under de tre første låtene av hver konsert.

Film- og lydopptak av konserter er ikke tillatt uten særskilt avtale med den aktuelle artisten.

Akkrediterte henvender seg i akkrediteringen i inngangsområdet under festivalhelgen. Husk at vanlige regler for innsjekk også gjelder her.